تمدید مهلت ارسال مقاله و تغییر موضوعات همایش نظام خانواده در اسلام

✳️ مهلت ارسال مقالات به منظور شرکت در همایش نظام خانواده در اسلام (اصول حاکم بر خانواده) دانشگاه شهید مطهری، تا تاریخ ۱۵ فروردین تمدید گردید. ✳️ هم چنین موضوعات ادامه مطلب