برگزاری جلسه ارائه مقالات مسابقه کارکردهای خانواده

به اطلاع دانشجویان عزیز می رسانیم؛ جلسه ارائه مقالات دانشجویی با محوریت کارکردهای خانواده؛ در روز یکشنیه ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ برگزار می شود. ارائه دهندگان: ۱- خانم حشمتی(دانشجوی سال سوم کارشناسی فقه) ادامه مطلب