برگزاری برنامه “ژورنال کلاب” ویژه دانشجویان رشته روانشناسی

🔷 دانشجویان گروه روانشناسی به جای تشکیل کمسیون های تخصصی همایش چالشهای خانواده در ایران معاصر، می­توانند در برنامه «ژورنال کلاب»  شرکت نمایند. 🔷 در این جلسات یکی از اساتید ادامه مطلب

برگزاری کمیسیون های تخصصی در راستای همایش چالشهای خانواده در ایران معاصر

در راستای موضوعات مرتبط با پژوهش تعدادی کمسیون تخصصی طراحی شده است. دانشجویان می­توانند متناسب با علاقه خود نسبت به موضوعات مطرح در کمسیون­ها، در یکی از آنها شرکت نمایند ادامه مطلب

فراخوان مقاله، همایشی با عنوان چالش های خانواده در ایران معاصر

واحد پژوهش دانشگاه شهید مطهری در نظر دارد با همکاری سایر واحدها همایشی با موضوع «چالشهای خانواده در ایران معاصر» در هفته پژوهش سال جاری برگزار نماید. از دانشجویان علاقه ادامه مطلب