برنامه های برگزارشده هفته اول مهرماه به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷

واحد فرهنگی دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷، برنامه های متعددی را در هفته اول مهرماه ویژه دانشجویان جدید الورود در نظر گرفتند. 🔸قرائت زیارت عاشورا به همراه صرف ادامه مطلب