برگزاری برنامه “ژورنال کلاب” ویژه دانشجویان رشته روانشناسی

🔷 دانشجویان گروه روانشناسی به جای تشکیل کمسیون های تخصصی همایش چالشهای خانواده در ایران معاصر، می­توانند در برنامه «ژورنال کلاب»  شرکت نمایند. 🔷 در این جلسات یکی از اساتید ادامه مطلب

برگزاری کمیسیون های تخصصی در راستای همایش چالشهای خانواده در ایران معاصر

در راستای موضوعات مرتبط با پژوهش تعدادی کمسیون تخصصی طراحی شده است. دانشجویان می­توانند متناسب با علاقه خود نسبت به موضوعات مطرح در کمسیون­ها، در یکی از آنها شرکت نمایند ادامه مطلب