کارگاه خودشناسی

❇️ این کارگاه در سه جلسه با حضور حجت الاسلام واعظ موسوی در نمازخانه دانشگاه برگزار می شود.

❇️ در اولین جلسه که در روز یکشنبه ۱۰ آذر ماه برگزار شد، تعریف خودشناسی و ضرورت آن تبیین شد.