کارگاه نقد فیلم

اکران فیلم جایگزین با همت دانشجویان فعال انجمن علمی فلسفه در سالن اجتماعات واحد خواهران مشهد برگزار شد.

✳️ سپس نقد این اثر با حضور آقای دکتر امین خندقی “دکترای فلسفه و هنر” انجام شد.