برگزاری کلاسهای تابستانی

 واحد فرهنگی واحد خواهران به منظور کمک به دانشجویان در جهت استفاده بهتر از تعطیلات تابستان دوره هایی را برگزار نموده است:

               🌸 کلاسهای دفاع شخصی و مکالمه عربی ویژه تابستان از ۱۷ تیرماه برگزار شده است، این دوره ها تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

               🌸 کلاس های خیاطی، شنا، والیبال و … نیز از سوی انجمن فارغ التحصیلان از تاریخ اول تیرماه در حال برگزاری است.