اهدا کمک نقدی به مناطق محروم

 🌸اهدا کمک نقدی جهت افطاری مناطق محروم توسط دانشجویان واحد خواهران در ماه مبارک رمضان انجام شد🌸

این کمک ها به حساب قرارگاه جهادی فرهنگی شهید هاشمی نژاد واریز و با کمک این عزیزان این افطاری برگزارشد.

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات