برگزاری دوره تکمیلی تربیت مربی کودک و نوجوان

پس از برگزاری دوره مقدماتی تربیت مربی کودک و نوجوان در تابستان گذشته، دوره تکمیلی از ترم بهمن ماه در روزهای پنج شنبه در دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران برگزار شد.

در انتهای دوره، گواهی معتبر از دفتر تبلیغات اسلامی به دانشجویان اعطا خواهد شد.