برگزاری مسابقه کتابخوانی

🔹به مناسبت بزرگداشت شهید مطهری، مسابقه  کتابخوانی از آثار شهید مطهری در اردیبهشت ماه در  چهار بخش:

دانش آموزان مدارس غیر مطهری( مدارس ۱۷ شهریور، شاهد فاطمیه، حضرت خدیجه (س) و شهید شفیعی)، دانش آموزان مطهری، دانشجویان مطهری و همکاران  برگزار شد.

🔸نتابج مسابقه در بخش دانشجویی

🌸نفرات اول: خانمها موسی زاده و  حاجی قاسمی
🌼نفر دوم : خانم اسدی
🌷نفرات سوم : خانمها زهراسادات حسینی و زیرک