برگزیدگان جشنواره قرآن و عترت در بین شعب مطهری

🔸حفظ ده جزء: فاطمه جعفری_ رتبه اول

🔸حفظ ۵جزء: مهدیه جلالیان_ رتبه اول

🔸ترتیل: ساجده سادات باغداری_ رتبه سوم

🔸قرائت تحقیق: فاطمه سادات میرشرقی

🔸آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه: زهره لطفی_ رتبه اول

🔸سبک زندگی ایرانی _ اسلامی

         یگانه نجفی_ رتبه اول

        محدثه جهانیار: رتبه دوم

        فاطمه خطیبی: رتبه سوم

       زهراسادات حسینی: برگزیده

🔸دلنوشته: خانمها رمضانی، لطفی و دهقان نیا

🔸عکاسی: به قید قرعه خانمها: خورشیدی، خطیبی، قلی خان، حاجی قاسمی و شفایی

🔸مقاله نویسی؛ خانمها حشمتی، عابدی و راستین