کارگاه دوره تند خوانی و روشهای مطالعه

به مناسبت هفته کتاب اولین جلسه کارگاه دوره تند خوانی و روشهای مطالعه در واحد خواهران برگزار شد. در این جلسه که با حضور گرم دانشجویان همراه بود، جناب آقای محمدی به نکات زیر اشاره نمودند:

برای تصحیح روش مطالعه نیاز به معماری ذهن داریم. تازمانی که باورها تغییر نکند، ذهن ما نیز تغییر نخواهد کرد.
خدا هم برای انسان آسانی خواسته است و اشاره می کند یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر «بقره۱۸۵»
ما باید سرعت مطالعه را بالا ببریم و مهارت ایجاد وقت داشته باشیم.
ایشان در این جلسه به چند دلیل از دلایل کندخوانی اشاره کردند، از جمله کلمه خوانی، خواندن با صدای بلند، سرگردانی چشم بین خطوط، مکث چشم بر روی کلمات و…
در این جلسه یکی از تکنیکهای برطرف کردن این مشکل را بیان کردند که خط بردن با انگشت بود که با این تکنیک چند دلیل از دلایل کندخوانی برطرف می شود.
استاد محمدی مبانی خط بردن با چشم را هم بیان کردند.