برگزاری دوره تربیت مبلغ و مربی کودک و نوجوان

این دوره از اول مرداد ماه تا هفتم شهریور ماه ۱۳۹۷ به منظور توانمند سازی دانشجویان و دانش آموختگان در امر تبلیغ در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار گردید.

امتحان این دوره در هفته اول مهرماه به دو صورت کتبی و عملی برگزار می شود.