رشته روانشناسی در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

قابل توجه داوطلبان کنکور سراسری ۹۸-۹۷

دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد در نظر دارد، در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به تعداد محدود در رشته روانشناسی دانشجو بپذیرد. نحوه پذیرش متعاقبا اعلام خواهد گردید.