فراخوان اولین همایش نظام خانواده در اسلام

دانشگاه شهید مطهری در نظر دارد سلسله همایشهایی با عنوان «نظام خانواده در اسلام» برگزار نماید. اولین همایش در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و با موضوع «بررسی اصول حاکم بر خانواده» برگزار خواهد شد. از علاقه مندان به شرکت در بخش مقاله نویسی دعوت می شود مقالات خود را در محورهای آورده شده در زیر تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ به نشانی زیر ارسال نمایند.

Motahari.pajoohesh@gmail.com

هم چنین جهت مشاهده آئین نامه نگارش مقالات، می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

آئین نامه نگارش مقاله