نشست «بررسی فقهی لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد»

این نشست با حضور حجت الاسلام فرج الله هدایت نیا، عضوهیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم، به عنوان ناقد و دکتر رحیمه ابراهیمی،عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری مشهد به عنوان ارائه دهنده در مرکز طوبی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

برای مطالعه جزئیات این مقاله می توانید به آدرس سایت خبرگزاری رضوی  مراجعه نمایید.