بازدید دانشجویان از حرم مطهر و بهره مندی از غذای حضرت

صبح پنج شنبه ۲۶ بهمن، گروهی از دانشجویان از بخش هایی از حرم مطهر (گنجینه قرآن، موزه هدایای رهبری، شمیم رضوان و …) بازدید کرده و در پایان نیز مهمان حضرت شدند.