همایش چیستی و چرایی طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری

◀️  این همایش سه شنبه ۲۴ بهمن با سخنرانی حجت الاسلام شفایانی در نمازخانه دانشگاه با حضور دانشجویان واحد برادران برگزار گردید.

◀️  طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری، جزء دروس ارائه شده برای دانشجویان سال اول بوده که به صورت کلاس و سه شنبه هر هفته، ۱۶-۱۴ برگزار می شود.