برنامه درسی رشته فقه و حقوق اسلامی ویژه دانشجویان دانشگاه شهید مطهری (ره)

دانشگاه شهید مطهری (ره) با عنایت به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به تنظیم و بازنگری برنامه درسی رشته فقه و حقوق اسلامی دوره کارشناسی پیوسته اقدام نموده است.لازم به ذکر است این برنامه تنها خاص دانشجویان ورودی ۱۳۹۷ به بعد این دانشگاه می باشد. جهت مشاهده این فایل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

برنامه درسی رشته فقه و حقوق اسلامی (کارشناسی پیوسته)