امضای تفاهم نامه میان مدرسه عالی شهید مطهری (ره) و حوزه علمیه خراسان

تفاهم نامه حوزه علمیه خراسان و مدرسه عالی شهید مطهری(ره) به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش های دینی با حضور آیت الله امامی کاشانی و جناب دکتر محمدیان امضا شد.