سلسله نشست های گروه فقه و حقوق

در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ با همکاری واحد پژوهش، سه نشست با موضوعات ذیل برگزار گردید. جهت دریافت فایل گزارش هر کدام، بر روی نام آن نشست کلیک نمایید.

نشست اول : 

جایگاه فقه در علوم اسلامی

گونه شناسی مطالعات فقه پژوهانه

نشست دوم : 

گونه شناسی مطالعات فقه پژوهانه

رویکردهای حاکم بر مطالعات فقهی

رویکردهای حاکم بر مطالعات فقهی

نشست سوم :

شبهه شناسی و آینده پژوهی فقه