بازدید از حرم امام رضا(ع)

این برنامه در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ با حضور جمعی از دانشجویان و با همت واحد فرهنگی و کتابخانه برگزار گردید.

بازدید از دارالقرآن، موزه قرآن و هدایای رهبری، شمیم رضوان و کتابخانه آستان قدس از برنامه های این مراسم بود. در انتها نیز تمامی عزیزان مهمان حضرت شدند.