آموزش نرم افزار word ویژه دانشجویان ارشد

قابل توجه دانشجویان ارشد

آموزش نرم افزار word به صورت پیشرفته با هدف یادگیری نحوه پایان نامه نویسی به شیوه آئین نامه دانشگاه شهید مطهری (به صورت رایگان)

۵ جلسه

دوشنبه ها ساعت ۱۴-۱۶

آغاز دوره : دوشنبه۹۶/۰۷/۱۷

جهت ثبت نام به واحد کتابخانه یا واحد آموزش مراجعه نمایید. (واحد انفورماتیک)