قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال ۱۳۹۶

ضمن عرض تبريك قبولي در مقطع كارشناسي دانشگاه  شهيد مطهري

جهت ثبت نام در اين دانشگاه مراحل زير انجام پذيرد:

۱- از روز دوشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ با توجه به راهنما نسبت به ثبت نام غير حضوري در سامانه گلستان اين دانشگاه اقدام لازم صورت پذيرد.

۲- از روز سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ لغايت روز يكشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ با توجه به جدول شماره يك اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور(حروف الفبا نام خانوادگي) و با در دست داشتن پرينت پذيرش غيرحضوري و مدارك زير جهت ثبت نام حضوري مراجعه نمايند.

مدارك لازم جهت ثبت نام حضوري در مقطع كارشناسي :

الف) اصل گواهي سه ساله متوسطه و پيش دانشگاهي  و يكبرگ كپي از آنها

ب) اصل كارنامه سه ساله متوسطه و پيش دانشگاهي  و يكبرگ كپي از آنها

ج) اصل شناسنامه و كارت ملي و يكسري كپي از تمام صفحات آن

د) شش قطعه عكس ۴×۳ تهيه شده در سال جاري

ه) درخواست تائيديه پايان دوره پيش دانشگاهي از دفاتر پيشخوان دولت و ارسال آن به آدرس تهران ميدان بهارستان مدرسه عالي شهيد مطهري(دانشگاه شهيد مطهري) و ارائه رسيد آن هنگام ثبت نام