لیست کتابهای کتابخانه در راستای موضوع همایش

لیستی از عناوین کتاب های موجود در کتابخانه دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران، مرتبط با موضوع همایش “ولایت فقیه راهبرد تشیع در مدل حکومتی اسلام” ارائه گردیده است. در صورت تمایل می توانید با مراجعه به واحد کتابخانه دانشگاه از این منابع بهره ببرید.

۱ . اندیشه سیاسی علامه مجلسی/ ابوالفضل سلطان محمدی
۲ . چالش های فکری نظریه ولایت فقیه/ مصطفی جعفر پیشه فرد
۳ . ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت/ مولف جوادی آملی
۴ . چهار گفتار در مبانی فقهی و کلامی ولایت فقیه/ غلامرضا مصباحی مقدم و دیگران
۵ . ولایت فقیه/ محی الدین حائری شیرازی
۶ . ولایت فقیه در حکومت اسلام/ از منشات محمدحسین حسینی طهرانی تنظیم و گردآوری از محسن سعیدیان، محمدحسین راجی
۷ . شوون و اختیارات ولی فقیه: ترجمه مبحث ولایت فقیه از”کتاب البیع”/حضرت آیه الله العظمی امام خمینی
۸ . رسالت علم و مسوولیت عالمان/ محمدتقی رهبر
۹ . دموکراسی در نظام ولایت فقیه/ مولف مصطفی کواکبیان
۱۰ . بحثی ساده و کوتاه پیرامون: حکومت اسلامی و ولایت فقیه/ تالیف محمدتقی مصباح یزدی
۱۱ . حکمت حکومت فقیه: پاسخ به شبهات در مورد حکومت دینی/ حسن ممدوحی
۱۲ . حکمت سیاسی، یا، سیاست حکیمانه/ تالیف قادر فاضلی
۱۳ . شریعت و حکومت/ محمدمهدی موسوی خلخالی
۱۴ . سخن آفتاب: ولایت، حکومت و شخصیت حضرت آیه الله خامنه ای از کلام حضرت امام خمینی، شخصیت و راه امام خمینی از کلام مقام معظم رهبری
۱۵ . تداوم آفتاب: نگاهی نو به شخصیت حضرت آیت الله خامنه ای
۱۶ . الفقیه والامة/ محمدحسین فضل الله اعداد مصطفی الشوکی
۱۷ . نظام سیاسی اسلام/ محمدجواد نوروزی
۱۸ . دین و دولت در اندیشه اسلامی/ محمد سروش
۱۹ . فقه و تئوری دولت/ حسن رحیم پور
۲۰ . بررسی بعد سیاسی ولایت فقیه از دیدگاه جوانمرد فاضل شهیدهاشمی نژاد
۲۱ . کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به ولایت فقیه/ تالیف معاونت تحقیق موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام؛ ویرایش علمی سیدمحمدمحسن دعایی
۲۲ . فقیهان امامی و عرصه های ولایت فقیه ” از قرن چهارم تا سیزدهم ه. ق”/ محمدعلی قاسمی و همکاران؛ زیر نظر صادق لاریجانی
۲۳ . ولایت فقیه و حاکمیت ملت/ حسن طاهری خرم آبادی
۲۴ . ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران/ مولفان حمیدرضا شاکرین،علیرضامحمدی تنظیم و نظارت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
۲۵ . اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامی/ عبدالله جوادی آملی
۲۶ . اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامی/ عبدالله جوادی آملی
۲۷ . اندیشه سیاسی متفکران مسلمان/ علی اخترشهر… و دیگران
۲۸ . بررسی تطبیقی تعامل مردم و حاکم از دیدگاه امام محمد غزالی و امامخمینی/ محمد منصورنژاد؛ ویراستار شیرین عزیزی مقدم
۲۹ . پس از کمونیسم حکومت حق و عدالت/ نگارش عبدالحسین کافی
۳۰ . بازشناسی احکام صادره از معصومین علیهم السلام/ محمد رحمانی
۳۱ . تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام (فلسفه سیاسی اسلام)/عسکر حقوقی
۳۲ . حقوق اساسی حکومت/ تالیف جعفر بوشهری
۳۳ . حکمت حکومت فقیه: پاسخ به شبهات در مورد حکومت دینی/ حسن ممدوحی
۳۴ . تنبیه الامه و تنزیه المله، یا، حکومت از نظر اسلام/ تالیف محمدحسین نائینی بضمیمه مقدمه و پاصفحه و توضیحات بقلم محمود طالقانی
۳۵ . حکومت دینی/ نویسنده حمیدرضا شاکرین
۳۶ . سیمای زمامداران دادگستر و ستمگر در قرآن/ محمدمهدی رکنی
۳۷ . حکومت و مصلحت/ تالیف محمدناصر تقوی
۳۸ . شریعت و حکومت/ محمدمهدی موسوی خلخالی
۳۹ . درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران/ محمدرحیم عیوضی،محمدجواد هراتی
۴۰ . مبانی مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی شیعه/ تالیف محمدرضاحاتمی
۴۱ . نظام حکومت در اسلام/ محمدصادق روحانی
۴۲ . مبانی مشروعیت حکومت: نظریه ابوالحسن ماوردی/ غلامرضاذاکرصالحی
۴۳ . نظریه قدرت برگرفته از قرآن و سنت/ محمدهادی مفتح
۴۴ . هفت موج اصلاحات نسبت تئوری و عمل/ حمید پارسانیا
۴۵ . نسبت دین و دنیا بررسی و نقد نظریه سکولاریسم/ جوادی آملی
۴۶ . شریعت و حکومت/ موسوی خلخالی
۴۷ . آشنایی با علم سیاست/ کارلتن کلایمر رودی
۴۸ . نظریه سیاسی اسلام/ محمدتقی مصباح
۴۹ . فلسفه سیاسی اسلام/ ابوالفضل عزتی
۵۰ . نظام حکومت در اسلام/سید محمدصادق روحانی
۵۱ . تفکر نوین سیاسی اسلام/ حمید عنایت
۵۲ . مجموعه اندیشه سیاسی علما حدود ۴۰ جلد