آئین نامه پرداخت شهریه در مقاطع مختلف(۲)

باسمه تعالی

در موارد زیر دانشجو موظف است کلیه هزینه های مربوط به تحصیل (اعم از شهریه ثابت و هزینه واحد های گذرانده) را مطابق تعرفه تعیین شده وزارت علوم به دانشگاه بپردازد .

ـ در صورتی که دانشجو در هریک از مقاطع تحصیلی از ادامه تحصیل انصراف دهد یا بر اساس رأی کمیته انضباطی اخراج شود

ـ در مواردی که دانشجو با موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد به عنوان دانشجوی مهمان، پذیرفته شود .

ـ در صورت اخذ مجدد واحد درسی ( در صورتی که دانشجو نتواند نمره قبولی در آن واحد را کسب نماید.)

ـ تمدید سنوات تحصیلی (عدم اتمام تحصیل در سنوات مصوب )

ـ انتقال

این آیین نامه برای دانشجویان ورودی ۸۸ کارشناسی و کارشناسی ارشد و ۸۹ دکتری به بعد در تمامی واحد های دانشگاهی شهید مطهری لازم الاجرا می باشد.