آئین نامه های آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آئین نامه آموزشی

آئین نامه امتحانات شفاهی

آئین نامه امتحانات میان نیمسال تحصیلی

آئین نامه انتقال بین واحدهای آموزشی

آئین نامه تغییر رشته تحصیلی

آئین نامه جلسات مباحثات علمی

آئین نامه حضور و غیاب

آئین نامه دوره کارشناسی پیوسته ۹۴

آئین نامه مقطع کارشناسی

آئین نامه مهمانی تک درس

آئین نامه پرداخت شهریه در مقاطع مختلف

آئین نامه شرایط صدور کارت دانشجویی المثنی

آئین نامه هزینه اخذ مجدد واحد درسی در مقطع کارشناسی

آئین نامه گزارش پیشرفت رساله دکتری

آئین نامه گزارش پیشرفت پایان نامه ارشد

آئین نامه تمدید سنوات ارشد

آئین نامه پرداخت شهریه در مقاطع مختلف

آئین نامه نحوه تدوین پایان نامه

آئین نامه مقطع کارشناسی ارشد

آئین نامه مقطع دکتری