فراخوان مقاله، همایشی با عنوان چالش های خانواده در ایران معاصر

واحد پژوهش دانشگاه شهید مطهری در نظر دارد با همکاری سایر واحدها همایشی با موضوع «چالشهای خانواده در ایران معاصر» در هفته پژوهش سال جاری برگزار نماید. از دانشجویان علاقه ادامه مطلب

اردوی توجیهی دانشجویان جدید الورود کارشناسی و کارشناسی ارشد

اردوی توجیهی ویژه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی مهر ۹۸ در گلمکان، اردوگاه اردوبهشت برگزار شد. در این اردو مسئولین دانشگاه از جمله معاونت آموزشی، مدیر گروه فلسفه و ادامه مطلب