اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

سه شنبه, 04 شهریور 1393   جهت انجام پذیرش غیر حضوری از تاریخ 25 شهریور با مراجعه به سامانه گلستان دانشگاه شهید مطهری و با مطالعه فایل راهنمای پذیرش نسبت به انجام پذیرش غیر حضوری اقدام نمایند و اصل مدارک را همزمان با شروع کلاس های روز شنبه مورخ 1393/6/29 به واحد آموزش ارائه نمایند.

اطلاعیه آموزش

شنبه, 18 مرداد 1393 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند شروع انتخاب واحد از 24 شهریورماه و شروع کلاسها از 29 شهریور ماه می باشد اخبار تکمیلی را از طریق سایت دنبال کنید