کتابخوان همراه نور

یکشنبه, 18 خرداد 1393 آشنائی با کتابخوان همراه نور

دستورات مرحوم قاضی در ماه رجب، شعبان و رمضان

دوشنبه, 15 ارديبهشت 1393 آیة الحق مرحوم حاج میرزا علی قاضی طباطبائی درباره ماه‌های رجب، شعبان و رمضان فرمود: هان ای برادران عزیز و گرامیم؛ آگاه باشید! متوجه و هشیار باشید که ما در قرقگاه زمانی (ماه‌های رجب، شعبان و رمضان) داخل شده ایم! اصل این دستور را حضرت آیة الله سید محمدحسین حسینی طهرانی (ره)، در سال آخر عمر شریف و با برکت خود در یکی از جلسات برای خواصّ أصحاب خودشان از روی نسخۀ خطّی آیة الحقّ مرحوم آیة الله حاج میزا علی قاضی طباطبائی بیان فرموده، به عمل و مداومت آن تأکید نمودند و مخصوصاً به طلّابی که با حضرتش مأنوس بودند، أمر کردند آنرا در دفتر خود ثبت نمایند: «هان ای...

بازدید از نمایشگاه مجازی

یکشنبه, 07 ارديبهشت 1393 بازدید مجازی از نمایشگاه «آغاز شیرین ترین پایان»